On this page you will find all blog posts from participants who connected their blog.

2/3 av allt blod finns normalt i venerna. Man skulle kunna se det som att det finns en blodreserv som kan användas vid t.ex. fysisk aktivitet. Så hur får man blodet att flöda snabbare tillbaka till hjärtat? Ett sympatiskt påslag kommer att ge en viss kontraktion av venerna vilket kommer öka det venösa återflödet. DetFortsätt läsa "Venösa återflödet"
Ett friskt hjärta arbetar enligt Frank-Sterlings hjärtlag. Det innebär om mer blod kommer till hjärtat kommer hjärtat kontrahera mer kraftfullt för att skicka iväg mer blod och tvärtom. Lagen förklaras med att hjärtmuskelfibrerna aktin och myosin hamnar i ett mer optimalt läge och att det intracellulära kalciumet fungerar bättre. Eftersom blodtrycket är så lågt iFortsätt läsa "Frank-Sterlings hjärtlag"
Here is a short example of how I create a supporting structure in the learning management system (LMS), in this case, I use Canvas but you can probably replicate the structure in any modern LMS. For me, it's important that the material:Present relevant...
Hjärt-minutvolym är produkten av slagvolym och frekvens under en minut. En ungefärlig normalfördelad volym i vila är 70 ml * 70 slag vilket ger ca. 5 liter per minut. Vid tungt arbete kan hjärt-minutvolymen öka 5-6 gånger. Att frekvensen kan öka via ett sympatiskt påslag brukar inte vara så svårt att förstå, däremot är detFortsätt läsa "Hjärt-minut volym"
 Hello!My name is Amanda Hellström, and I work as a lecturer at Linnaeus University, I am also the course coordinatior for the two courses Global Health and Introduction to System safety. I started as a registered nurse, but after I've been w...
Idag var jag på utflykt till Uskavi kalkstensbrott. Det liknar en lagun med sitt klara vatten. Tyvärr så dras betyget ned p.g.a. Av den nedskräpning som fanns runt kalkstensbrottet. Det mesta skräpet är förpackningar efter mat och dryck. Det jag inte begriper är att det är mera att bära till kalkstensbrottet än att bära tillbakaFortsätt läsa "Tankar om själviskhet"
Så kom då den upphaussade presskonferensen om Olof Palmes mördare. Det blev verkligen platt fall då inget nytt presenterades. Det inledande spaningsarbetet för att få fatt Palmes mördare har fått mycket kritik men avslutning blev väl inte så mycket bättre. En fråga som väcks är om skall det stå i historieböckerna att ”Skandiamannen” mördade OlofFortsätt läsa "Vad skall det stå i historieböckerna?"
Online and blended learning have become the new normal but yet they suggest a highly disruptive model that cannot be adopted overnight. Implementing open and online/blended learning requires that we change not only the delivery methods and technologies, but also the culture and teaching practices. To adopt it can be overwhelming, so let’s take oneContinue reading "Topic 5: Lessons learned"
The library and academic research, in particular, have been changed profoundly by the explosion of publishing, the break-neck pace of changes in information deliverytechnology, and the glorious and dauntingly chaotic flowering of information onthe Internet. As libraries, information specialists, media specialists, librarians,and faculty members struggle to keep up with these rapidly proliferating changes,they must moreContinue reading "Learning Communities and Libraries"
Libraries serve at least three roles in learning; firstly they serve a practical role in sharing expensive resources. Physical resources, such as books and periodicals, films and videos,software,electronic databases, specialized tools such as projectors, graphics equipment, cameras are shared by a commuity of users. Human resources, librarians( also known as information specialist) support instructional programsContinue reading "Libraries in blended learning"