Skapa en tidslinje över ditt digital liv här!

Börja med väl grupp enligt följande:

Anders Johansson = Group 01
Anita Boström = Group 02
Anna Bäcklund = Group 03
Alexandra Guseva = Group 04
Hans Nässla = Group 05
Irina Persson = Group 06
Johan Strandberg = Group 07
Katharina Rahnert = Group 08
Lena Nässla = Group 09
Mikael Svanberg = Group 10
Uliana Danila = Group 11