IMG_0394.jpg

Nytt arbetsår med nya kollegor, nya arbetslokaler och delvis nya ansvarsområden är något som jag sett fram emot.

 Att arbeta som pedagogisk utvecklare innebär att jag behöver ta mig tid att reflektera över det som händer i möten med lärare och hur jag utifrån mitt kompetenområde kan sötta dem på bästa möjliga sätt i deras funderingar och utmaningar. 

Målet med mina och mina kollegors insatser är ju att de studenter som läser hos oss ska möta lärare som förstår att designa sina kurser på ett sätt som ökar studenternas möjligheter till ett bra lärande.

Just denna höst kommer jag att delta i en kurs som heter ONL (open learning network), och jag kommer att använda min blogg för att göra reflektioner utifrån det vi bearbetar och lär oss i kursen. I kursen kommer vi att få möjlighet att utforska lärande via ett öppet nätverk, tillsammans med kollegor från hela världen, och i ett tvärvetenskapligt och tvärkulturellt sammanhang.

Ny höst och nya utmaningar